skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Eerste cao afgesloten met nieuwe flexwet

  • 14 juni 2016

Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten, waarin ook de gewijzigde afspraken over seizoensarbeid zijn meegenomen. Door de afspraken kunnen…

Back To Top