skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Meer aandacht voor arbobeleid

  • 28 december 2016

De kwaliteit van het arbobeleid van werkgevers kan omhoog. Alhoewel organisaties meer maatregelen nemen rondom veiligheid en gezond werken dan in 2014, is…

Nederlandse werknemer het productiefst

  • 21 december 2016

AMSTERDAM - Nederlanders zijn in vergelijking met hun Europese collega‚Äôs het meest energiek en productief gedurende een werkdag. Ook hebben werknemers hier het…

Verzuimgegevens niet te lang bewaren

  • 15 december 2016

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een werkgever de gegevens van werknemers niet oneindig bewaren. Ook voor verzuimgegevens gelden bewaartermijnen. In…

Gevolgen burn-out merkbaar na re-integratie

  • 7 december 2016

Een burn-out is het laatste stadium in een proces van langdurige overbelasting. Werknemers die uitvallen door een burn-out, zitten gemiddeld langer dan een…

Back To Top