skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een degelijk onderbouwd advies over de geschiktheid van uw werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie, en eventueel voor andere werkzaamheden binnen of buiten uw organisatie. Vervolgens adviseren zij u over de manier waarop u uw werknemer het best kan re-integreren.
Een arbeidsdeskundige is dé professional die prima in staat is de door de arts vastgestelde psychische en fysieke belastbaarheid te vertalen naar mogelijkheden voor passend werk.

Aan de hand van een duidelijk arbeidsdeskundig onderzoek & advies kan al snel en verantwoord gestart worden met gerichte acties naar werk. En dat kan de werkgever veel geld besparen. Hoe eerder een re-integratietraject richting spoor 1 of 2 ingezet kan worden, hoe eerder de verzuimende medewerker weer (in eigen of ander werk) aan de slag kan. Dit bespaart de werkgever niet alleen veel geld, maar ook veel tijd en zorgen.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende drie vragen beantwoord:  Een arbeidsdeskundige kan in de volgende situaties zinvol zijn:

 • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen;
 • Wanneer het niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen;
 • Wanneer het onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens het ziekteverlof.
 • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is.
 • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbeidsdeskundige?

 • Het voorkomen dat mensen opnieuw ziek worden of het juist voorkomen van het verhogen van het ziekteverzuim.
 • U krijgt een analyse naar de werkplekken.
 • De werkgever krijgt manieren/ handvatten hoe hij de werknemer weer aan het werk krijgt.
 • Het is ook financieel interessant voor de werkgever. Want het UWV kan een loonsanctie van 1 jaar opleggen wanneer niet de juiste re-integratie wordt toegepast.
 • U voorkomt boetes en kosten.

Welke 4 vragen beantwoordt een arbeidsdeskundige?

Als een arbeidsdeskundig onderzoek opgesteld gaat worden. Beantwoordt de arbeidsdeskundige 4 vragen.

 1. Kan de medewerker terug naar de eigen functie?
 2. Kan de medewerker terug naar de functie met aanpassingen aan de werkplek.
 3. Kan de medewerker ander werk verrichten bij de eigen werkgever? Dus ander werk binnen het bedrijf of organisatie. Of juist daarbuiten?
 4. Kan de medewerker bij een andere werkgever werken? (2e spoor)

Wij adviseren u als werkgever bij langdurige ziekte van een werknemer altijd een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.  Blijkt uit dit onderzoek dat het niet wenselijk of haalbaar is om de zieke werknemer te laten terugkeren binnen uw bedrijf, dan kunt u bij Optimaal Arbo terecht voor een 2e spoor re-integratietraject. In onze re-integratietrajecten gaan wij altijd uit van wat werknemers nog wél kunnen. Zorgvuldigheid, creativiteit en vasthoudendheid zijn daarbij onze sleutelwoorden.

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top