skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Optimaal Arbo verricht Preventief Medische Onderzoeken (PMO) volgens de eisen van de arbowet. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke plicht om uw werknemers een periodiek medisch onderzoek aan te bieden. Centraal in het PMO staat het voorkomen van arbeidsgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Onderdelen PMO

De deelnemer ontvangt schriftelijk een vragenlijst, die men thuis kan invullen. De vragenlijst gaat niet alleen in op gezondheid, maar gaat ook in op het medisch verleden, lifestyle, arbeidsomstandigheden en familie achtergrond.

Vervolgens verricht de bedrijfsarts van Optimaal Arbo een medisch onderzoek op ons kantoor waar de deelnemer zijn / haar afspraak heeft. De ingevulde vragen worden door de bedrijfsarts met een deelnemer besproken, gevolgd door een lichamelijk onderzoek en aanvullende medische onderzoeken. Uiteindelijk worden de onderzoeksresultaten besproken en ontvangt de deelnemer thuis een onderzoeksrapport met de resultaten en adviezen.

Hieronder treft u de inhoud aan van het Preventief Medisch Onderzoek:

Het op basis van een algemene screening opstellen van een profiel van de individuele gezondheidstoestand.

Het doen van aanbevelingen om deze gezondheidstoestand te behouden en/of te verbeteren.

Inhoud

 • Vragenlijst in te vullen door de deelnemer.
 • Ingevulde vragenlijst bespreken met arts.
 • Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht en BMI).
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed).
 • Bloedonderzoek (crp, bloedbeeld, HbA1c, cholesterol, HDL-cholesterol, alat, asat en creatinine).
 • Lichamelijk onderzoek door arts.
 • Fluistertest (onderzoek door arts naar gehoor).
 • Visuskaart (onderzoek door arts op zicht).
 • Bespreken van onderzoeksresultaten.
 • Geven van mondeling / schriftelijk advies.
 • Versturen van onderzoeksrapport naar de deelnemer.

Wilt u meteen een Preventief Medisch Onderzoek Basis aanvragen voor u zelf en / of medewerkers van uw organisatie? Bel dan naar 071 – 36 420 40 of mail naar welkom@optimaalwerk.nl

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top