skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Middels een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) worden alle gevaarlijke situaties op de werkplek in kaart gebracht. Door vervolgens maatregelen te formuleren en uit te voeren wordt de veiligheid op de werkplek vergroot. Elke werkgever met personeel is volgens de wet verplicht een RI&E uit te (laten) voeren.

Naast de wettelijke verplichting van een RI&E heeft deze ook toegevoegde waarde om een goed arbobeleid te voeren. Met de RI&E geeft de werkgever een gestructureerd overzicht van alle risico’s op de werkplek. Naar aanleiding van de risico’s wordt een plan van aanpak opgesteld om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Minimaal jaarlijks dient het Plan van Aanpak in het bedrijf besproken en geactualiseerd te worden.

De onderwerpen die in een RI&E beschreven worden zijn afhankelijk van de aanwezige arbeidsrisico’s. Veelvuldig gaat het om de volgende zaken:

 • Het werken met gevaarlijke stoffen;
 • Het risico van fysieke overbelasting;
 • De mogelijkheid dat het beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers belast;
 • Lawaai en geluidsbelasting;
 • De staat van de aanwezige arbeidsmiddelen en mogelijke gevaren die zij opleveren;
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Kans op seksuele intimidatie of geweld.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5) voldoet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen:

 • de RI&E moet compleet zijn (benoemen werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers);
 • de RI&E moet betrouwbaar zijn (de situatie eerlijk weergeven);
 • de RI&E moet actueel zijn (de huidige stand van zaken weerspiegelen);
 • zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, dient de RI&E te worden geactualiseerd.

De RI&E moet op schrift staan, waarbij een afschrift aan de personeelsvertegenwoordiging / Ondernemingsraad moet worden overhandigd. Daarnaast dient de RI&E door elke werknemer te kunnen worden ingezien.

Filosofie achter de werkwijze van Optimaal Arbo is met maximale inspanning te komen tot beantwoording van gestelde vragen. De handelswijze van Optimaal Arbo is persoonlijk, laagdrempelig, flexibel, pragmatisch en resultaatgericht van aard.

Voor onze klanten vullen wij het gat tussen grote, landelijke arbodiensten en die van zelfstandige bedrijfsartsen. Waar u bij de reguliere arbodiensten vaak een nummer bent en standaardantwoorden krijgt, mist de zelfstandige bedrijfsarts vaak weer de kennis en tijd op administratief gebied. Met alle risico’s op een sanctie van dien.

Optimaal Arbo biedt u arbodienstverlening op een persoonlijke manier. Korte lijnen, heldere gesprekken, snelle acties en altijd een persoon aan de lijn als u belt; iemand die uw bedrijf kent! Wij regelen niet alleen de wettelijk verplichte bedrijfsarts maar hebben bovendien een specialistisch netwerk voor u klaar staan. De zekerheid van een heel team waarop u kunt terugvallen, maar waarvoor u alleen betaalt als u er gebruik van maakt.

Kortom: flexibiliteit, deskundigheid en een persoonlijke aanpak tegen een eerlijke prijs. Dát is Optimaal Arbo

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top