skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Verzuim Beheer is dé specialist op het gebied van verzuim coördinatie en begeleiding in Nederland. Wij hebben een naam hoog te houden. In 2002 waren wij het eerste bedrijf in Nederland dat zich richtte op verzuimbeheer. Hoewel we inmiddels niet meer de enige zijn, hebben wij onze voorsprong in kennis en expertise weten te behouden.

Onze aanpak is vooral pragmatisch: kansen goed benutten en uitzichtloze situaties snel beëindigen. Daar wordt uw hele bedrijf beter van. Daarnaast hebben wij een persoonlijke stijl van werken. U heeft een vaste contactpersoon die betrokken met u meedenkt en goed op de hoogte is van uw bedrijf.

Omdat wij een onafhankelijk bureau zijn en niet gebonden zijn aan welke partij dan ook, kunnen wij objectief advies aan u uitbrengen. Verzuim Beheer denkt pro-actief met u mee. Zo zijn wij alert op frequent verzuim en dreigend langdurig verzuim binnen uw bedrijf. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

VERZUIMCOÖRDINATIE

Verzuimcoördinatie werkt eenvoudig. U betaalt een lage vergoeding per werknemer per maand en vervolgens nemen wij u het complete administratieve én procedurele proces uit handen, vanaf het moment dat één van uw werknemers zich ziek meldt tot aan de betermelding. U bespaart hiermee niet alleen een hoop administratieve rompslomp, maar u zorgt er ook voor dat uw verzuimkosten beheersbaar blijven. De afdekking van het risico van de Wet Verbetering Poortwachter is hiermee ook meteen geregeld.

CASEMANAGEMENT BIJ LANGDURIG VERZUIM

Als het verzuim van een werknemer langer dan acht weken duurt, zijn werkgever en werknemer verplicht om bepaalde acties te ondernemen. Het is verstandig om de begeleiding en coördinatie van deze stappen uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige als Verzuim Beheer. Zo bent u ervan verzekerd dat alle wettelijk verplichte acties worden ondernomen. Wij weten precies wat verplicht is en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd en vastgelegd. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u achteraf kostbare sancties krijgt opgelegd.

De complete verzuimcoördinatie rondom de betreffende medewerker wordt door ons verzorgd

  • Wij bewaken en coördineren de acties die zowel werkgevers als werknemer moeten ondernemen
  • Wij stellen een Plan van Aanpak op in overleg met werkgever en werknemer
  • Wij coördineren alle acties die in het Plan van Aanpak omschreven staan, zoals wachttijdbemiddeling, contact met re-integratiebedrijven en werkhervattings- en herplaatsingsbedrijven
  • Wij bouwen een re-integratiedossier op en bewaken dit
  • Wij voeren evaluatiegesprekken.

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top