skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Kies voor Optimaal Werk.
Daar wordt uw hele bedrijf beter van!

Een medewerker op de verkeerde plek in het bedrijf is frustrerend voor zowel u als de werknemer zelf, deze medewerker kan op den duur gaan uitvallen. U als werkgever bent erbij gebaat om gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers binnen uw organisatie te hebben, die duurzaam inzetbaar zijn. Door middel van een externe jobcoach kan een werknemer tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning ontvangen op de werkvloer; hierdoor kan uitval voorkomen worden.

Persoonlijke begeleiding

Jobcoaching is ook bedoeld voor werknemers die structureel functionele belemmeringen ervaren bij het behouden van een baan. Jobcoaching kan ingezet worden voor werknemers die door omstandigheden (regelmatig) dreigen uit te vallen en (nog) niet beschikken over de gewenste werknemersvaardigheden of verantwoordelijkheden. Optimaal Werk kan voor de werknemer die structureel functioneel beperkt is job coaching aan vragen bij het UWV en deze uit voeren.

Duurzame inzetbaarheid

Door de professionele begeleiding die Optimaal Werk biedt wordt u als werkgever ontlast,  is de continuïteit binnen uw organisatie gewaarborgd, en wordt de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer bevorderd.

Meer informatie over Jobcoaching
of een van onze andere diensten?

Back To Top