skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Geen basiscontract? Dan risico op een boete

Werkgevers die geen basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts hebben, kunnen door een wijziging in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet per direct een boete krijgen.

Sinds 1 juli 2017 zijn er wijzigingen in de Arbowet doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is dat het voor werkgevers verplicht is om te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Met de nieuwe Arbowet worden ook de inspectiemogelijkheden van de Inspectie SZW uitgebreid.

Boete bij geen basiscontract

Door een wijziging in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet die is ingegaan per 1 september 2017 kan de Inspectie SWZ (direct) een boete opleggen. Dat is ook zo als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. De wijziging is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten. Voor 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Hoe zal worden geïnspecteerd?

De inspecteur van de SZW kan zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als werkgever. Je bent verplicht mee te werken bij alle stappen die de inspecteur neemt. De inspecteur kan het volgende doen:

  • Vragen stellen aan werknemers (of de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging).
  • Vragen stellen aan jou als werkgever.
  • Het controleren van de personeelsadministratie. Denk aan personeelsdossiers, contracten en loonadministratie.
  • De werkomstandigheden en het arbeidsomstandighedenbeleid controleren.

bron: xperthractueel.nl

Back To Top