skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads
Optimaal Werk Officieel Erkend Als Gecertificeerde Arbodienst

Optimaal Werk officieel erkend als gecertificeerde arbodienst

,,Van de werknemer mag toegevoegde waarde gevraagd worden” 

NOORDWIJK – Werknemers die ziek of afwezig zijn; het is een grote kostenpost voor menig bedrijf. Voorkomen is beter dan genezen, maar de vraag is hoe je dat als ondernemer aanpakt. Een professionele en gecertificeerde onderneming, die het ziekteverzuim aanpakt, is dan dé oplossing. 

Optimaal Werk behoort nu tot de selecte groep van gecertificeerde arbodiensten. En voldoet daarmee dus aan de strikte vereisten en normen van de Arbeidsomstandighedenwet. Optimaal Werk kijkt naar de organisatie als geheel, maar ook naar de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. Het is veel beter, als dit gebeurt voordat iemand zich ziek meldt, zo laat Optimaal Werk-directeur Ed Slobbe weten. ,,De begeleiding van verzuimende medewerkers is reactief en kostbaar. Het is beter en goedkoper om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.”

Steeds meer werkgevers beseffen dit en zij investeren daarom in preventie en werknemerswelzijn. Slobbe: ,,Vanuit de arbowet is het voorkomen van verzuim geregeld door ondersteuning van gecertificeerde arbodiensten met risico inventarisatie en evaluaties, preventief medische onderzoeken en aanstellingskeuringen.” Werknemers vormen het belangrijkste aandeel voor het bestaan en succes van professionele organisaties en bedrijven. ,,Goed presterende en gelukkige werknemers zijn voor een organisatie de cruciale sleutel naar tevreden klanten. Daarmee zorgen ze uiteindelijk voor een positief rendement en het bestaansrecht van de organisatie.”

Veilig 

Over hoe Slobbe en zijn collega’s te werk gaan, licht hij een tipje van de sluier op: ,,Voor continuïteit van de organisatie zijn in de relatie tussen werkgever en werknemers duidelijke afspraken en een veilige werkomgeving vereist. Dan gaat het om zowel fysiek als mentale zaken. Van de werknemer mag toegevoegde waarde gevraagd worden. Hij/Zij moet goed functioneren en loyaliteit tonen.” Optimaal Werk vindt, dat een werknemer altijd naar zijn mogelijkheden een steentje bij kan dragen. Slobbe: ,,Dit uit zich bijvoorbeeld bij verzuim: ziek is niet per definitie gelijk aan arbeidsongeschikt.”

Naast het specialisme Arbeid- en bedrijfsgeneeskunde worden bij Optimaal Werk nu ook preventieve dienstverleningen aangeboden op het gebied van Arbeidshygiëne, Veiligheidskunde en Arbeids- en Organisatiekunde. Bij Optimaal Werk zijn elf werknemers actief en de organisatie is groeiende. Slobbe lacht: ,,Nieuwe talenten zijn altijd welkom!”

Back To Top