skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Tijdelijke aanpassingen dienstverlening Optimaal Werk

Geachte relatie,

De impact van het rondgaande Coronavirus is enorm. Nagenoeg elk bedrijf en haar werknemers ervaren direct de negatieve effecten. Daarnaast zijn verdere gevolgen voor de toekomst op z’n zachts gezegd onzeker. Als een ieder zich aan de genomen maatregelen houdt, hopen we dat we de verspreiding van het virus flink kunnen afremmen. Laat deze crisis snel achter de rug zijn!

Geheel in lijn van de maatregelen vanuit onze overheid hebben wij vanzelfsprekend ook onze dienstverleningen aangepast. Ook onze werknemers zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Met deze brief informeren wij u over de verdere genomen maatregelen.

Arbodienstverlening

In aanvulling op de eerder genomen maatregelen ontvangen wij per vandaag geen werknemers voor de spreekuren. De contacten tussen ons arboteam en de arbeidsongeschikte werknemers zijn tot nader order alleen nog telefonisch.

Casemanagement

Op uw bedrijf kwamen onze casemanagers langs bij sleutelmomenten voor het voeren van verzuimgesprekken, het opstellen van het Plan van aanpak en van evaluaties. Tot nader order zijn ook al deze gesprekken omgezet naar telefonisch.

Arbeidsdeskundige onderzoeken

Er zullen op locatie geen werkplek bezoeken plaatsvinden bij arbeidsdeskundige onderzoeken. De gesprekken met de werknemer en de werkgever zullen dit tot nader order telefonisch plaatsvinden.

Spoor 2 trajecten

De begeleiding van werknemers in Spoor 2 trajecten (zoeken naar ander werk bij een andere werkgever) zal eveneens tot nader order telefonisch plaatsvinden.

Telefonische werkwijze
Voor het uitvoeren van onze dienstverleningen zullen wij in overleg telefonische afspraken in de agenda’s inplannen.
Dus, concreet op een specifiek tijdstip op een specifieke dag. Wij reserveren de gesprektijd en vragen uw hulp, als ook die van de arbeidsongeschikte werknemers, om eveneens bereikbaar en beschikbaar te zijn. Op deze manier kunnen we gezamenlijk efficiënt en doelgericht de verzuimbegeleiding en adviseringen continueren.

Loondoorbetalingsverzekeringen

Ter informatie voor klanten met een loondoorbetalingsverzekering: de verzekeraars hebben ons nadrukkelijk gevraagd om alert te zijn op werknemers die zich ziek hebben gemeld om preventieve of logistieke redenen (bijvoorbeeld verkouden zonder koorts, opvang van kinderen thuis). Als iemand preventief thuis blijft, is een ziekmelding niet van toepassing. De verzekeraars hebben ons er expliciet op gewezen dat deze meldingen niet onder de dekking van hun loondoorbetalingsverzekeringen vallen.

Aanvraag uitkering UWV

Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk hoe UWV omgaat met de aanvragen voor uitkeringen. Op het moment dat het beleid van UWV blijft om werknemers uit te nodigen, zullen wij ook met de werknemers (indien gewenst) meegaan naar UWV.

Vanzelfsprekend zullen we de geadviseerde maatregelen navolgen:

  • Op het moment dat er signalen zijn dat de betreffende werknemer – of onze casemanager – symptomen van het virus heeft, zullen we geen gevolg aan de afspraak bij UWV geven. De afspraak kan dan verzet worden. Of indien onze casemanager de symptomen mocht hebben, zullen we bekijken of er een collega mee kan naar de afspraak.
  • We geven geen handen.
  • We blijven zeer geregeld uitgebreid de handen wassen.
  • Mochten we moeten niezen, doen we dit in ‘onze elleboog’.
  • We houden enige fysieke ruimte tussen de gesprekpartners.

Keuringen

Op dit moment zullen wij tot nader order geen keuringen uitvoeren.

Rol van de arbodienst

De arbodienst speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts.

De arbodienst heeft vooral een adviserende rol. Wij kunnen adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen indien een werknemer besmet is geraakt. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

Tenslotte

Wij hopen dat als een ieder de maatregelen strikt in acht neemt, we het virus flink kunnen afremmen en daardoor de handel en wandel van iedereen zo snel als mogelijk weer als normaal wordt. Dat bedrijven weer zoals hiervoor gewoon hun diensten kunnen leveren en dat
een ieder een financiële catastrofe bespaart blijft.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben bericht. Indien u vragen of opmerkingen heeft, verneem ik deze graag. Wij helpen u graag verder.

Wij wensen u en uw collega’s sterkte in deze vreemde, onzekere tijd.
Optimaal Werk BV

Ed Slobbe
directeur

  • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts éénmaal
Back To Top