skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET CORONAVIRUS – 9 MAART 2020

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw coronavirus, dat zich steeds verder over de wereld verspreid en inmiddels Nederland heeft bereikt. Ook in relatie tot werk en de rol van arbodiensten en bedrijfsartsen komen steeds meer vragen op bij werkgevers en werknemers. In deze set vragen en antwoorden gaan we hierop in. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op informatie van het RIVM. Op de website van het RIVM en van de Rijksoverheid is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden.

Preventie

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn vrij eenvoudige hygiënemaatregelen.

• Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal.

Wat kan ik als werkgever doen?
Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek.
➔ Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar uw medewerkers.
➔ Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
➔ Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
➔ Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen).
➔ Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar voor werknemers, klanten en bezoekers.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen ter bescherming tegen het virus?
In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.

Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
• Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues.

Het virus en werk

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?
Laat hem naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Mijn medewerkers wonen in Noord-Brabant, moeten zij thuiswerken?
Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts wordt geadviseerd om hun sociale contacten te beperken en thuis te werken. Werkgever en werknemer maken afspraken over het thuiswerken.

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als werknemers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen?
Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom tijdig een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden en de mogelijkheden voor thuiswerk. Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.

Feiten over het virus

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Hoe besmettelijk is het virus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Kan het nieuwe coronavirus zich via geld en pakketpost verspreiden?
De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein. Pakketjes uit China en andere besmette gebieden zijn enkele dagen onderweg. Als er al nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft het virus dat niet. Het is dus gewoon veilig om pakketjes uit China te bestellen. Omdat het nieuwe coronavirus via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Back To Top