skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

INFORMATIESHEET VOOR WERKGEVERS OVER HET CORONAVIRUS – 9 MAART 2020

De verspreiding van het nieuwe coronavirus leidt tot vragen bij Nederlandse werkgevers. Dat begrijpen we en uw arbodienst wil u graag zo goed mogelijk hierover informeren. In deze informatiesheet worden enkele vragen over het coranavirus in relatie tot werk en de rol van de bedrijfsarts en de arbodienst beantwoord.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn vrij eenvoudige hygiënemaatregelen.

  • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal.

Wat kunt u als werkgever doen om verspreiding van het coronavirus binnen uw organisatie te voorkomen? Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek.
➔ Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar uw medewerkers.
➔ Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
➔ Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
➔ Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen).
➔ Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar voor werknemers, klanten en bezoekers.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij direct thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?
Laat hem naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Mijn medewerkers wonen in Noord-Brabant, moeten zij thuiswerken?
Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts wordt geadviseerd om hun sociale contacten te beperken en thuis te werken. Werkgever en werknemer maken afspraken over het thuiswerken.

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als werknemers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen?
Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom tijdig een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden en de mogelijkheden voor thuiswerk Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met uw arbodienst. Uw bedrijfsarts kent uw bedrijf en kan u specifieke adviezen geven of verder doorverwijzen.

De meest actuele informatie over het coronavirus is steeds terug te vinden op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid.

Back To Top